Fiil tabanı Nedir?

Fiil kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli.Fiil veya ad kökünden fiil yapma ekleri ile türetilen gövde: durdur- (<dur-dur-), görüş- (<gör-üş-), görül- (<gör-ül-), tanın- (<tanı-n-), başlattır- (<baş+la-t-tır-), gözlen- (<göz+le-n-), gözlet- (<göz+le-t-) vb. karşıtı ad tabanı’dır.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Fiil tasrifi
Fiilen
Fiili bozuk
Fiili
Fiili hizmet
Fiili hizmet zammı
Fiilimsi
Çekimsiz fiil
Fiiliyat
Fikir adamı